Documenten

Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.364 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Waar vind ik de inlogpagina van het Internet Schooldossier?

Vraag en antwoord

Als er voor een schooljaar geen waarde wordt berekend van een indicator, bijvoorbeeld omdat er te weinig leerlingen zijn voor de berekening, telt dit jaar dan wel of niet mee voor het 3-jaarsgemiddelde?

Vraag en antwoord

Wat is het Internet Schooldossier?

Het Internet Schooldossier, afgekort ISD, is de beveiligde online omgeving van de inspectie voor scholen en besturen.

Vraag en antwoord

Mag een basisschool mijn kind schorsen of verwijderen?

Een basisschool mag uw kind in bepaalde gevallen schorsen of verwijderen. Dan heeft uw kind (tijdelijk) geen toegang tot de ...

Vraag en antwoord

Hoe bepaalt de inspectie in welke vergelijkingsgroep een school zit?

De vergelijkingsgroep is gebaseerd op het onderwijsaanbod van een school in leerjaar 2 van voorgaand schooljaar. Om dit ...

Vraag en antwoord

Hoe tellen leerlingen in een havo/vwo-3 klas mee bij de indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies po?

Leerlingen die een havo/vwo- of vwo-advies hadden, tellen in deze situatie mee als ‘op advies’ (score 0). Vanaf 2017 krijgen ...

Vraag en antwoord

Welke vakken tellen nu precies mee voor de indicator Examencijfers?

Voor deze indicator tellen alle vakken mee waarvoor de leerlingen een centraal examen hebben afgelegd. Daarnaast tellen alleen de ...

Vraag en antwoord

Wanneer telt zij-instroom als zij-instroom bij de indicatoren Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces? Wat is hierbij de peildatum?

Voor elk schooljaar wordt gekeken naar de geldige inschrijvingen op 1 oktober. Zij-instromers zijn leerlingen die op 1 oktober ...

Vraag en antwoord

Hoe gaat de inspectie in het toezicht om met basisscholen die meedoen aan het experiment Regelluwe scholen?

Basisscholen die meedoen aan het experiment Regelluwe scholen mogen voor een periode van zes jaar afwijken van een aantal ...

Vraag en antwoord

Hoe tellen leerlingen op het vavo mee in het Onderwijsresultatenmodel?

Voor de indicator Examencijfers tellen de examenresultaten van de leerlingen die zijn uitbesteed via de vo-vavo route op het ROC ...

Vraag en antwoord