Documenten

Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.331 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Kunnen in het Onderwijsresultatenmodel brin-/vestigingsnummers aan elkaar worden gekoppeld als een school hier veranderingen in heeft aangebracht?

Vraag en antwoord

Waarom blijft de inspectie, ondanks alle kritiek, de indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies po gebruiken?

We zijn ons bewust van de discussie rondom deze indicator. Toch houden we hieraan vast. Hiervoor hebben we een aantal redenen.

Vraag en antwoord

Waarom komen de resultatenoverzichten pas rond maart van ieder jaar beschikbaar?

De inspectie is voor de data afhankelijk van DUO. Zij stellen een dataset op, op basis van de 1 oktobertelling, dus de ...

Vraag en antwoord

Heeft het model ook betrekking op het praktijkonderwijs?

Nee, de indicatoren van het Onderwijsresultatenmodel hebben alleen betrekking op het reguliere voortgezet onderwijs. Bij het ...

Vraag en antwoord

Moet ik als vo-school zelf gegevens aanleveren voor het Onderwijsresultatenmodel?

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen de informatie op Scholen op de Kaart en de indicatoren van dit model?

Op Scholen op de Kaart staan (deels) andere indicatoren dan in het Onderwijsresultatenmodel. De inspectie neemt wel kennis van de ...

Vraag en antwoord

Welke wettelijke toezichttaken voor kinderopvang heeft een gemeente?

Handhaving is een belangrijke taak van de gemeente.

Vraag en antwoord

Hoe gaat de inspectie in het toezicht om met middelbare scholen die meedoen aan het experiment Regelluwe scholen?

Vraag en antwoord

Wat is de rol van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)?

Wij hebben periodiek overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de bevindingen van het interbestuurlijk ...

Vraag en antwoord

Wat bedoelt de inspectie met ‘het verhaal achter de cijfers’ bij de beoordeling van de onderwijsresultaten?

De inspectie hanteert het uitgangspunt dat onvoldoende onderwijsresultaten er niet automatisch toe leiden dat een school als ...

Vraag en antwoord