Documenten

Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.331 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Wie bepaalt of een kind overgaat naar groep 3?

Het valt onder het beleid van de school welke leerlingen overgaan van groep twee naar drie. De overgang van een leerling heeft ...

Vraag en antwoord

Verandert de correctie voor lwoo vanwege passend onderwijs?

Sinds 1 januari 2016 kunnen samenwerkingsverbanden kiezen voor opting out. Voor de registratie van lwoo betekent dit dat ze eigen ...

Vraag en antwoord

Speelt de Eindtoets Basisonderwijs een rol in de beoordeling volgens het Onderwijsresultatenmodel?

Nee. Voor de indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies po baseren we ons per leerling op het onderwijskundig advies van ...

Vraag en antwoord

Hoe ziet het toezicht op nieuwkomersvoorzieningen eruit?

Omdat er verschillende soorten van nieuwkomersvoorzieningen zijn, verschilt ook het toezicht van de inspectie. 

Vraag en antwoord

Maakt het voor indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies po iets uit of het gaat om een categoriale school of niet?

Ja, het Onderwijsresultatenmodel hanteert andere normen voor een categoriaal vmbo of vwo ten opzichte van andere ...

Vraag en antwoord

Houdt de inspectie toezicht op voorzieningen voor nieuwkomers?

Vraag en antwoord

Houdt het Onderwijsresultatenmodel rekening met het feit dat ik veel leerlingen heb die extra aandacht vragen?

Ja, het Onderwijsresultatenmodel houdt rekening met de kenmerken van de leerlingenpopulatie. Dit doen we door de normen per ...

Vraag en antwoord

Waarom ligt de norm voor de indicator Examencijfers bij bijvoorbeeld vmbo-kader op 6,23? Een leerling heeft toch al een voldoende bij een 6?

Vraag en antwoord

Kun je wel spreken van absolute normen als ze zijn gebaseerd op de resultaten van scholen in het verleden?

Vraag en antwoord

Waarom is er geen indicator over ‘zittenblijven’ in de bovenbouw voor het Onderwijsresultatenmodel?

De indicator Bovenbouwsucces bepaalt of leerlingen in de bovenbouw een succesvolle overgang maken naar het volgende schooljaar. ...

Vraag en antwoord