Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.202 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Hoe tellen leerlingen die een vmbo-mbo2 traject volgen mee bij de berekening van de indicatoren Bovenbouwsucces en Examencijfers?

Het vm2 traject is een apart traject waarbij het de bedoeling is dat het in zes jaar opleidt naar mbo2.

Vraag en antwoord

Stelt de inspectie in het Internet Schooldossier (ISD) nog de diagnostische overzichten beschikbaar, zoals de IDU-Matrix en het Hinkelpad?

Nee, sinds 2016 zijn deze overzichten niet meer beschikbaar in het ISD. In plaats daarvan publiceren we in het ISD Excelbestanden ...

Vraag en antwoord

Hoe tellen leerlingen die gaan emigreren mee?

Emigrerende leerlingen zijn als zodanig niet herkenbaar in BRON. Het zijn, net als voortijdig schoolverlaters, leerlingen waarvan ...

Vraag en antwoord

Op het Onderwijsresultatenoverzicht 2019 lopen de resultaten van de indicatoren Onderbouwsnelheid, Bovenbouwsucces en Examencijfers tot en met schooljaar 2017-2018. De resultaten van de indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies po lopen echter tot en met schooljaar 2018-2019. Waarom is dat zo?

Dit heeft te maken met de jaren waar de resultaten betrekking op hebben. Voor de beoordeling in 2019 kijken we bij de indicator ...

Vraag en antwoord

Aanvulling notities Helderheid naar Tweede Kamer

Nota van OCW aan de Tweede Kamer met de aangevulde helderheidsnotities voor HO en MBO.

Rapport | 13-12-2004

Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 2004

Publicatie | 18-11-2004

Het (verantwoordings)proces bij private activiteiten

Informatie van 2 november 2004 aan de Tweede Kamer over het (verantwoordings)proces voor publieke middelen in private ...

Brief | 02-11-2004

Aanvulling op de notitie ’Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs’

Publicatie | 27-08-2004

Notities Helderheid naar Tweede Kamer

Nota van OCW aan de Tweede Kamer met de oorspronkelijke helderheidsnotities voor HO en MBO.

Rapport | 30-09-2003

Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs

Publicatie | 29-03-2003