Documenten

Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.233 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Hoe weet ik of een opleiding in het hoger onderwijs erkend en kwalitatief goed is?

Vraag en antwoord

Vallen statushouders onder de leerplicht?

Ja. Statushouders moeten zich houden aan dezelfde wet- en regelgeving als Nederlands ingezetenen. Ook voor statushouders geldt ...

Vraag en antwoord

Mag een leerling die 18 wordt maar geen verblijfsvergunning heeft zijn opleiding afmaken?

Een meerderjarige vreemdeling die hier niet langer rechtmatig verblijf houdt in de zin van artikel 8 Vw 2000 kan zijn opleiding ...

Vraag en antwoord

Mag een mbo-instelling iemand die geen verblijfsvergunning heeft inschrijven in de opleiding?

Voor vreemdelingen tot 18 jaar zonder verblijfsvergunning geldt het recht op onderwijs. Voor minderjarige vreemdelingen geldt ...

Vraag en antwoord

Wat zijn statushouders?

Asielzoekers krijgen bij inwilliging van de asielaanvraag een vergunning asiel voor bepaalde tijd ( 3 jaar). Daarmee is hun ...

Vraag en antwoord

Mag een jongere die illegaal in Nederland verblijft het EOA-onderwijs volgen?

Een jongere die illegaal in Nederland verblijft, mag alleen EOA-onderwijs volgens als hij/zij leerplichtig is volgens de ...

Vraag en antwoord

Waar kijkt de inspectie naar bij een onderzoek op een EOA?

Het toezicht op de eerste opvang anderstaligen maakt deel uit van het toezicht op scholen voor voortgezet onderwijs. Wat en hoe ...

Vraag en antwoord

Wat is de wettelijke hoogte van het collegegeld op de hogeschool of de universiteit?

De hoogte van het collegegeld kan elk jaar veranderen. Wordt uw hogeschool of universiteit door de overheid gefinancierd? Dan ...

Vraag en antwoord

Welke wettelijke kaders voor het onderwijsaanbod gelden bij een EOA?

Een EOA-opleiding is een programma dat moet voldoen aan de eisen voor de eerste twee leerjaren VO (onderwijstijd, bevoegdheden, ...

Vraag en antwoord

Welke bevoegdheid is nodig om les te geven op een EOA (eerste opvang anderstaligen)?

Een leraar die Nederlands geeft aan een EOA moet een hbo-bachelor getuigschrift van de lerarenopleiding Nederlands (Nederlands 2e ...

Vraag en antwoord