Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.157 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wat is het Internet Schooldossier?

Het Internet Schooldossier, afgekort ISD, is de beveiligde online omgeving van de inspectie voor scholen en besturen.

Vraag en antwoord

Mag een basisschool mijn kind schorsen of verwijderen?

Een basisschool mag uw kind in bepaalde gevallen schorsen of verwijderen. Dan heeft uw kind (tijdelijk) geen toegang tot de ...

Vraag en antwoord

Hoe bepaalt de inspectie in welke vergelijkingsgroep een school zit?

De vergelijkingsgroep is gebaseerd op het onderwijsaanbod van een school in leerjaar 2 van voorgaand schooljaar. Om dit ...

Vraag en antwoord

Hoe tellen leerlingen in een havo/vwo-3 klas mee bij de indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies po?

Leerlingen die een havo/vwo- of vwo-advies hadden, tellen in deze situatie mee als ‘op advies’ (score 0). Vanaf 2017 krijgen ...

Vraag en antwoord

Welke vakken tellen nu precies mee voor de indicator Examencijfers?

Voor deze indicator tellen alle vakken mee waarvoor de leerlingen een centraal examen hebben afgelegd. Daarnaast tellen alleen de ...

Vraag en antwoord

Wanneer telt zij-instroom als zij-instroom bij de indicatoren Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces? Wat is hierbij de peildatum?

Voor elk schooljaar wordt gekeken naar de geldige inschrijvingen op 1 oktober. Zij-instromers zijn leerlingen die op 1 oktober ...

Vraag en antwoord

Hoe gaat de inspectie in het toezicht om met basisscholen die meedoen aan het experiment Regelluwe scholen?

Basisscholen die meedoen aan het experiment Regelluwe scholen mogen voor een periode van zes jaar afwijken van een aantal ...

Vraag en antwoord

Hoe tellen leerlingen op het vavo mee in het Onderwijsresultatenmodel?

Voor de indicator Examencijfers tellen de examenresultaten van de leerlingen die zijn uitbesteed via de vo-vavo route op het ROC ...

Vraag en antwoord

Hoe houdt de inspectie rekening met het feit dat ik leerlingen op mijn school veel kansen geef door ze bijvoorbeeld op een hoger niveau te plaatsen dan het advies van de basisschool aangeeft?

We houden hier rekening mee aan de hand van de indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies po. Deze indicator beloont ...

Vraag en antwoord

Waarom gelden de twee indicatoren over de onderbouw voor een vestiging als geheel en niet per onderwijssoort?

Veruit de meeste scholen hanteren dakpanklassen in leerjaar 1 en veel scholen ook in leerjaar 2. We kunnen leerlingen dan niet ...

Vraag en antwoord