Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.163 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Verantwoording inzet publieke middelen

Brief | 20-07-2005

Gele katern nummer 9

Magazine | 01-06-2005

Hoe tellen de cijfers van leerlingen die versneld examen doen mee bij de indicator Examencijfers?

Dit betreft leerlingen die er zelf voor kiezen om in het voorlaatste jaar voor één of meer vakken examen te doen. Daarnaast zijn ...

Vraag en antwoord

Beoordeelt de inspectie de eindopbrengsten?

Vraag en antwoord

Wanneer bezoekt de inspectie een nieuwe school of voorziening?

De school/voorziening krijgt geen toezichtarrangement en er verschijnt geen rapport van bevindingen. De inspectie bezoekt een ...

Vraag en antwoord

In hoeverre verschilt het toezicht van dat op een reguliere basisschool?

Vraag en antwoord

De zogenaamde extraneus-leerlingen blijven bij de indicatoren Bovenbouwsucces, Examencijfers, en Verschil SE-CE buiten beschouwing. Echter, er zijn ook leerlingen die bekostigd worden op een school maar onderwijs volgen op een andere school. Worden deze leerlingen voor de drie eerder genoemde indicatoren ook buiten beschouwing gelaten?

Leerlingen die staan ingeschreven op de ene school maar onderwijs volgen op de andere school zijn, als zij op die andere school ...

Vraag en antwoord

In het Resultatenoverzicht wordt voor iedere indicator het aantal leerlingen weergegeven. Welke leerlingen tellen hierin mee?

In het Resultatenoverzicht worden alleen de leerlingen getoond die meetellen bij de berekening van de betreffende indicator. Dit ...

Vraag en antwoord

Een leerling gaat na het behalen van een diploma op vmbo-tl door naar het havo. Hoe telt deze mee in het Bovenbouwsucces?

Deze leerling telt bij het vmbo-tl positief mee, want hij/zij heeft een diploma behaald en dit is een succesvolle overgang. Op ...

Vraag en antwoord

Hoe tellen de cijfers van leerlingen die gespreid examen doen mee bij de indicator Examencijfers?

Dit betreft leerlingen in het examenjaar die door oorzaken buiten zichzelf niet in staat zijn het examen in één jaar te doen en ...

Vraag en antwoord