Wat is het Internet Schooldossier?

Het Internet Schooldossier, afgekort ISD, is de beveiligde online omgeving van de inspectie voor scholen en besturen.

Besturen kunnen via hun ISD in alle schooldossiers van de onder hen ressorterende scholen inloggen. Alle scholen, instellingen en besturen hebben de volgende mogelijkheden in het ISD:

  • Aanleveren documenten
  • Invullen van vragenlijsten
  • Adresgegevens inzien/ wijzigen
  • Raadplegen geleverde documenten en vragenlijsten

Daarnaast hebben scholen en besturen in het voortgezet onderwijs nog de mogelijkheid om schorsing en verwijderingen en examenfaciliteiten door te geven en examengegevens in te zien. De inspectie gebruikt het ISD ook om gegevens voor de scholen inzichtelijk te maken of voor de voorinzage van bijvoorbeeld de opbrengstenoverzichten van scholen in het voortgezet onderwijs.