Informatie over coronavirus en het onderwijs

Aangepaste planning themaonderzoeken

We passen de planning van de themaonderzoek waar nodig aan. Sommige onderzoeken kunnen volgens planning worden afgerond, andere ondervinden vertraging of schuiven door. Een mogelijkheid is ook dat bepaalde onderzoeken van de agenda worden gehaald. Tot de zomer vindt er in het kader van themaonderzoek geen onderzoek op locatie plaats. Wel kan het zijn dat de inspectie voor bepaalde themaonderzoeken vragenlijsten uitzet.

Onderwijstijd

Scholen hoeven geen onderwijstijd te compenseren in vakanties of op onderwijsvrije dagen, ook niet in latere jaren. We houden hier in het toezicht rekening mee.

Schoolplan

Wij krijgen van besturen en scholen in het funderend onderwijs verzoeken om uitstel voor het maken van het schoolplan en vooral de schoolgids. Minimaal eens per 4 jaar moet er een schoolplan vastgesteld worden. En voor de schoolgids geldt dat deze jaarlijks voor de aanvang van het nieuwe schooljaar aan de ouders beschikbaar moet worden gesteld. De inspectie heeft niet de bevoegdheid om uitstel te verlenen. De inspectie zal besturen en scholen waar nodig aanspreken op hun verantwoordelijkheid en hen de gelegenheid geven alsnog aan de wettelijke verplichtingen in deze te voldoen.