Hoeveel lesuren heb ik in het hoger onderwijs?

Er bestaan geen wettelijke voorschriften voor het aantal contacturen in het hoger onderwijs. Universiteiten en hogescholen mogen zelf bepalen hoe zij het onderwijs inrichten.

Er zijn wel afspraken over de studielast. De studielast voor een studiejaar bedraagt 60 studiepunten (dit staat gelijk aan 1.680 uren studie).

Lesuren hbo en universiteit

Het aantal contacturen verschilt per opleiding en studiejaar. Voor het eerste studiejaar van de voltijdbacheloropleiding zijn afspraken gemaakt dat het aantal contacturen tenminste 12 is. Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van de prestatieafspraken voor het hoger onderwijs.

Studielast in Onderwijs- en examenregeling (OER)

De studielast van elke opleiding wordt uitgedrukt in studiepunten. In de Onderwijs- en examenregeling (OER) van uw opleiding leest u wat de afspraken hierover zijn.

Studielast per opleiding

Overzicht van de studielast per opleiding in het hoger onderwijs
Opleiding Duur Studielast
Bachelorgraad hbo 4 jaar 240 studiepunten
Bachelorgraad wo 3 jaar 180 studiepunten
Master hbo/wo tenminste 1 jaar tenminste 60 studiepunten

Hoort bij