Hoeveel lesuren heb ik in het hoger onderwijs?

Er bestaan geen wettelijke voorschriften voor het aantal contacturen of lesuren in het hoger onderwijs. Universiteiten en hogescholen mogen zelf bepalen hoe zij het onderwijs inrichten.

Er zijn wel afspraken over de studielast, zie voor meer informatie de veelgestelde vraag Wat is de studielast van de verschillende opleidingen?

Heeft u een klacht over het aantal lesuren in het hoger onderwijs? Lees wat u kunt doen bij de veelgestelde vraag Hoe dien ik een klacht in over het hoger onderwijs?