Hoe dien ik een klacht in over het bindend studieadvies?

Bindend studieadvies (bsa) bij bekostigde instellingen

Het bestuur van een bekostigde hogeschool of universiteit is verplicht elke student een studieadvies te geven. In de onderwijs- en examenregeling (OER) van uw opleiding vindt u alle regels die gelden bij een bindend studieadvies (bsa). Als u het niet eens bent met het bsa, kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij het college van beroep voor de examens (CBE) van uw instelling. Kijk voor meer informatie over beroepsmogelijkheden in de OER van uw opleiding of het studentenstatuut van uw instelling, de website van Studierechten.

Bsa bij particuliere hoger onderwijs instellingen

Rechtspersonen voor hoger onderwijs zijn niet verplicht om studenten een studieadvies te verlenen, maar kunnen het BSA wel opnemen in de OER van hun opleiding(en). Kijk voor beroepsmogelijkheden in de OER van uw opleiding of het studentenstatuut van uw instelling. Kijk voor meer informatie bij de veelgestelde vraag Hoe dien ik een klacht in over het hoger onderwijs?

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het bindend studieadvies en de algemene regels, zoals het meenemen van persoonlijke omstandigheden? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid