Fries in het primair en voortgezet onderwijs

Scholen in Friesland hebben afgelopen jaren onder meer beter lesmateriaal gekregen om het vak Fries aan te bieden en ook is er bij leerlingen enthousiasme voor het vak. Toch hebben veel scholen er nog steeds moeite mee, blijkt uit het onderzoek ‘Fries in het primair en voortgezet onderwijs’.