Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie Pijnacker-Nootdorp

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport over de gemeente Pijnacker-Nootdorp en beschikbare locatierapporten.