Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op (voortgezet) speciaal onderwijs

Het onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft hoe het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) is ingericht. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de werkwijze.

Het onderzoekskader 2017 wordt jaarlijks geactualiseerd. De versie van 2020 is van toepassing per 1 augustus 2020 en vervangt de versie van 2019. Het onderzoekskader bevat enige aanpassingen aan nieuwe wetgeving en enkele verduidelijkingen. In het document ‘Overzicht wijzigingen bijgestelde Onderzoekskaders 2020’ vindt u een overzicht van deze aanpassingen.