Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie Midden-Groningen

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente. Ook kijken we naar de kwaliteit van de basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (locaties) waar voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden in die gemeente. Op deze pagina vindt u de beschikbare locatierapporten van de gemeente Midden-Groningen.