Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Westerwolde

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in die gemeente. De gemeente Westerwolde is ontstaan na de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. Op deze pagina vindt u het rapport over de gemeente Bellingwedde en Vlagtwedde en de beschikbare locatierapporten.