Rapport Bescherming namen en graden Connection University

In dit rapport beschrijven we de bevindingen van het onderzoek naar de naleving van artikel 1.22 van de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Dit artikel heeft betrekking op de bescherming van de naam universiteit. Hierbij wordt een overtreding door Connection University geconstateerd. 

Raadpleeg voor meer informatie over het toezicht op het terecht gebruik van de namen universiteit en hogeschool en het terecht verlenen van graden in het hoger onderwijs de webpagina Namen en graden in het hoger onderwijs.