Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Emmen

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente. Ook kijken we naar de kwaliteit van de basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (locaties) waar voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden in die gemeente.

Op deze pagina vindt u het rapport over de gemeente Emmen en de beschikbare locatierapporten.

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie Voorschool de Anbrenge - toegankelijke versie' 1/11

PDF document | 12 pagina's | 209 kB

Rapport | 10-07-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie Voorschool de Anbrenge' 2/11

PDF document | 14 pagina's | 1,1 MB

Rapport | 10-07-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie Klein Duimpje - toegankelijke versie - Datum vaststelling: 14-05-19' 3/11

PDF document | 13 pagina's | 229 kB

Rapport | 10-07-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie Klein Duimpje' 4/11

PDF document | 15 pagina's | 1,2 MB

Rapport | 10-07-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie Peuterschool St. Henricus - toegankelijke versie - Datum vaststelling: 29-04-19' 5/11

PDF document | 13 pagina's | 183 kB

Rapport | 10-07-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie Peuterschool St. Henricus' 6/11

PDF document | 15 pagina's | 1,2 MB

Rapport | 10-07-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie peuterschool OBS Vlonder - toegankelijke versie - Datum vaststelling: 15-04-19' 7/11

PDF document | 13 pagina's | 180 kB

Rapport | 10-07-2019

Download 'Kwaliteit voorschoolse educatie peuterschool OBS Vlonder' 8/11

PDF document | 15 pagina's | 1,1 MB

Rapport | 10-07-2019

Download 'Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie peuterspeelzaal Pippeloentje Emmen en basisschool Angelslo Emmen - Datum vaststelling: 20-09-16' 9/11

PDF document | 17 pagina's | 554 kB

Rapport | 10-07-2019

Download 'Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Emmen - Datum vaststelling:30-09-16' 10/11

PDF document | 37 pagina's | 1 MB

Rapport | 10-07-2019

Download 'Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie peuterspeelzaal Kristalla (locatie Kinholt) en basisschool Kristalla Emmen - Datum vaststelling: 08-06-16' 11/11

PDF document | 20 pagina's | 556 kB

Rapport | 10-07-2019