Rapport van een specifiek onderzoek naar de financiering van de aanloopkosten voor Yantai door de Rijksuniversiteit Groningen

Dit rapport betreft de uitkomst van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de rechtmatigheid van de financiering van de kosten die de RUG heeft gemaakt ter voorbereiding van de zogenoemde branche campus in Yantai.

Hoort bij