Kwaliteit voor en vroegschoolse educatie gemeente Goeree-Overflakkee

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente. Ook kijken we naar de kwaliteit van de basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (locaties) waar voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport over de gemeente Goeree-Overflakkee en beschikbare locatierapporten.