Toelichting Open Data Standaarden 2017/2018

Uitgebreide toelichting op de bestanden van alle onderwijssectoren is te vinden in dit document. De toelichting betreft de open data van de Inspectie van het Onderwijs over beoordeelde standaarden.