Financiële positie en ontwikkeling van het Agrarisch Hoger Onderwijs

Het groene hoger onderwijs is over het algemeen financieel gezond. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Financiële positie en ontwikkeling van het agrarisch hoger onderwijs’ dat de Inspectie van het Onderwijs heeft uitgevoerd.

De inspectie heeft begin 2018 een onderzoek gedaan naar de positie en ontwikkeling van de agrarische opleidingscentra (hierna aoc’s). Als vervolg hierop heeft de minister van OCW de inspectie verzocht ook een onderzoek te verrichten naar de positie van het groen hoger onderwijs, om een duidelijk beeld van het groene onderwijs als geheel en van alle afzonderlijke instellingen te krijgen.

Hoort bij