Verkorte opleidingen in het niet-bekostigd onderwijs

In 2017-2018 voerde de Inspectie van het Onderwijs een themaonderzoek uit naar verkorte opleidingen. Zowel bekostigde als niet-bekostigde instellingen bieden in de praktijk opleidingen aan waarmee studenten hun diploma sneller halen dan de nominale studieduur zoals in de Wet educatie beroepsonderwijs is opgenomen. In onderstaand rapport delen we onze bevindingen en formuleren we aanbevelingen voor beleidsmakers, onderwijsinstellingen en leerbedrijven.