Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie kinderdagverblijf Bolderberg Teylingen 2016

Op 8 september 2016 heeft de inspectie kinderdagverblijf Smallsteps Bolderberg onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd vanwege het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs op de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve).
Kinderdagverblijf Smallsteps Bolderberg is opgenomen in een steekproef waarbij we gegevens verzamelen over de kwaliteit van de voorschoolse educatie ten behoeve van de jaarlijkse rapportage De staat van het onderwijs.