Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs

Het onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: onderzoekskader) beschrijft hoe het toezicht voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is ingericht. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de werkwijze.

Het onderzoekskader 2017 wordt jaarlijks geactualiseerd. Deze versie van 1 juni 2017 vervangt de versie van 10 oktober 2016. Het bevat enige aanpassingen aan nieuwe wetgeving en enkele verduidelijkingen.