Het (verantwoordings)proces bij private activiteiten

Informatie van 2 november 2004 aan de Tweede Kamer over het (verantwoordings)proces voor publieke middelen in private activiteiten.

Informatie d.d. 2 november 2004 aan Tweede Kamer over het (verantwoordings)proces voor publieke middelen in private activiteiten.  [..] In deze brief informeert de staatssecretaris desgevraagd de Tweede Kamer over het (verantwoordings)proces dat hij heeft ingericht rondom het aanwenden van publieke middelen in private activiteiten.