Technische toelichting Onderwijsresultaten niet-bekostigd mbo

In het document op deze pagina geven we een technische toelichting op de berekening en beoordeling van de onderwijsresultaten voor het niet-bekostigd mbo. Deze toelichting hoort bij de standaard Onderwijsresultaten voor het niet-bekostigd mbo zoals beschreven in het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs, bijlage IV (Staatscourant 2021, nr. 34766).