Klachtadviescommissie Inspectie van het Onderwijs - Jaarverslag 2020

In het jaarverslag geeft de onafhankelijke Klachtadviescommissie Inspectie van het Onderwijs informatie over de advisering van de commissie aan de Inspecteur-generaal van het Onderwijs en de klachtafhandeling in dat verband. Aan het eind van dit jaarverslag treft u de samenstelling van de commissie in 2020.