Onderzoekskader accreditatiestelsel hoger onderwijs

Het onderzoekskader beschrijft hoe we toezicht houden op het accreditatiestelsel hoger onderwijs.

Op de pagina Het accreditatiestelsel hoger onderwijs vindt u meer informatie over het accreditatiestelsel.