Technische toelichting Onderwijsresultaten niet-bekostigd MBO

In het document op deze pagina geven we een technische toelichting op de berekening en beoordeling van de onderwijsresultaten voor het niet-bekostigd mbo. Deze notitie hoort bij de standaard Onderwijsresultaten zoals beschreven in het Onderzoekskader mbo 2017, bijlage 2 (Staatscourant 2017, nr. 5924).