Verslag bijeenkomst themaonderzoek verkorte opleidingen mbo

Zowel bekostigde als niet-bekostigde instellingen bieden in de praktijk opleidingen aan waarmee studenten hun diploma sneller halen dan de nominale studieduur zoals in de Wet educatie beroepsonderwijs is opgenomen. In 2017-2018 voerde de Inspectie van het Onderwijs een themaonderzoek uit naar verkorte opleidingen. In onderstaand verslag geven wij een impressie van de bijeenkomst die de inspectie in november 2018 over dit onderwerp organiseerde voor bekostigde mbo-instellingen.