Presentatie themabijeenkomst Taken en verantwoordelijkheden examencommissies

In oktober 2018 organiseerde de inspectie een themabijeenkomst over de taken en verantwoordelijkheden van examencommissies. Tijdens de bijeenkomst werd deze presentatie getoond.