Technische toelichting Onderwijsresultaten Bekostigd MBO

In het document op deze pagina geven we een technische toelichting op de berekening en beoordeling van de onderwijsresultaten voor het bekostigd mbo. Deze notitie hoort bij de standaard Onderwijsresultaten zoals beschreven in het Onderzoekskader mbo 2017, bijlage 1 (Staatscourant 2017, nr. 5924).