Nederland ivio Wereldschool 2015

De Inspectie van het Onderwijs bezocht de instelling voor afstandsonderwijs VO De Wereldschool te Lelystad in het kader van een kwaliteitsonderzoek (KO). Daarbij heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de indicatoren van kwaliteitsaspecten op grond van het door de inspectie gehanteerde Toezichtkader PO/VO 2011.