Zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Zittenblijven, het lijkt een onlosmakelijk onderdeel van een schoolsysteem dat gebaseerd is op leerstofjaarklassen. Een kind moet alle onderdelen min of meer beheersen om door te mogen gaan. Blijft hij op enkele vakken achter, dan moet hij het hele jaar overdoen, inclusief de beheerste onderdelen. Al klinkt dat niet erg logisch, toch is het een veelvoorkomend verschijnsel en lijkt het onvermijdelijk. We twijfelen er met zijn allen over. Dat blijkt ook weer uit het onderzoek dat de Inspectie van het Onderwijs deed naar zittenblijven.