Opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het voortgezet onderwijs

Onderwijs dat gericht wordt op heldere resultaten, dat doelgericht gebruik maakt van informatie over het niveau van de leerlingen: dat is het kenmerk van opbrengstgericht werken. Er zijn verscheidene manieren om opbrengstgericht te werken, maar de overeenkomst is dat het doorgaans een effectieve aanpak is.