De kwaliteit van het basisschooladvies

Een onderzoek naar de totstandkoming van het basisschooladvies en de invloed van het basisschooladvies op de verdere schoolloopbaan.

Uit het onderzoek blijkt:

  • de groei aantal leerlingen in hogere onderwijsniveaus stabiliseert;
  • advisering gebeurt zorgvuldig, maar de kwaliteit van de adviesprocedure is nog onvoldoende;
  • er wordt vaker een hoger advies gegeven dan op grond van de Eindtoets verwacht kan (mag) worden;
  • advies voor hoger onderwijsniveau dan eindtoetsindicatie is gunstig voor leerling;
  • sinds 2011 is er minder opstroom in onderbouw van het voortgezet onderwijs;
  • De samenstelling van school voor voortgezet onderwijs is sterk bepalend voor kansen van een leerling;
  • Hoge verwachtingen vergroten de kansen van leerlingen.