Presentatie pilot leerwinst en toegevoegde waarde in het voortgezet onderwijs

Het doel van de pilot is het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van leerwinst en/of toegevoegde waarde onderzoeken.Ook worden de consequenties voor het opbrengstgericht werken op scholen en voor het inspectietoezicht onderzocht.