Themaonderzoek Aandacht voor kwetsbare studenten in het mbo

In dit rapport is de zorg voor kwetsbare studenten in het mbo onderzocht. Bijzondere aandacht is gegeven aan de intake, de feitelijke begeleiding, de dossiervorming en de effectmeting.