Themaonderzoek Besturing en onderwijskwaliteit in het mbo

Er is een verband tussen het bestuurlijk vermogen van een mbo-instelling en het niveau van de onderwijskwaliteit. Instellingen met een hoger kwaliteitsniveau kennen vaker een goed functionerende kwaliteitszorg en een grotere effectiviteit van de organisatie. Dit blijkt uit een themaonderzoek dat de inspectie heeft uitgevoerd naar de relatie tussen het bestuurlijk vermogen en de kwaliteit van bekostigde mbo instellingen.

De Onderwijsinspectie heeft een representatief onderzoek uitgevoerd naar het bestuurlijk vermogen bij bekostigde mbo-instellingen, dat wil zeggen naar de kwaliteitszorg conform de WEB, waaronder de regelmatige beoordeling, de publieke verantwoording en de werking van het interne toezicht. Daarbij is onderzocht wat de relatie is tussen de kwaliteit van het onderwijs en de examens enerzijds en het bestuurlijk vermogen anderzijds, en hoe dat verschilt tussen instellingen. Het onderzoek is kwalitatief van aard, waarbij gestreefd is naar een goede afspiegeling van roc’s, aoc’s en vakinstellingen.

Het onderzoek richt zich op twee vragen:

  • Wat is bij de bve-instellingen de stand van het bestuurlijk vermogen in al zijn aspecten?
  • Is er een verband tussen de fase van ontwikkeling van het bestuurlijk vermogen en de geleverde kwaliteit?

De veronderstelling is dat naarmate het bestuurlijk vermogen van de instelling in alle aspecten beter ontwikkeld is, er betere kwaliteit wordt geleverd.