Steekproef voortgezet speciaal onderwijs 2014/2015

In dit document vindt u de uitkomsten van de steekproefonderzoeken voortgezet speciaal onderwijs in het schooljaar 2014/2015.