Contactinformatie voor ouders en andere belangstellenden

Ouders, leerlingen, studenten en andere belangstellenden kunnen bij ons terecht met meldingen van onwenselijke situaties en klachten over de kwaliteit van het onderwijs of klachten over de inspectie zelf. Antwoord op algemene vragen over onderwijs (regels en wetten)  vindt u via de website en het telefonisch loket van Rijksoverheid.

Vragen

Wilt u een inspectierapport over de kwaliteit van een school of bestuur bekijken? Dat kan via de website Toezichtresultaten Onderwijsinpectie.

Heeft u een vraag over bijvoorbeeld onderwijstijd, schorsen, examens en schooladviezen? Publieksvriendelijke informatie over deze onderwerpen vindt u op Rijksoverheid.nl. Op  Onderwijsinspectie.nl vindt u vooral informatie gericht op schoolbesturen en andere onderwijsmedewerkers. 

Telefoon: Informatie Rijksoverheid: 1400

Liever mailen of via WhatsApp? Bekijk alle andere contactmogelijkheden van Rijksoverheid

Meldingen en klachten kwaliteit onderwijs

Heeft zich op een school of onderwijsinstelling een situatie voorgedaan waar u zich zorgen over maakt of waar u uw vraagtekens bij plaatst? Dan kunt u hier melding van maken. Alle informatie over klachtenmeldingen en -procedures per onderwijssector vindt u op de pagina 'Klachten over scholen en onderwijsinstellingen'

Telefoon:

Loket Onderwijsinspectie: 088-669 60 60 (maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 16.00 uur)

Tijdens de examenperiode in het voortgezet onderwijs (maandag 17 mei tot en met vrijdag 30 juli) is het Loket Onderwijsinspectie telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 16.00 uur.

Tijdens de zomervakantie is het Loket Onderwijsinspectie vanaf maandag 26 juli tot en met vrijdag 20 augustus telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.30 uur. 

Mail:

Contactformulier

Meldingen en klachten over sociale veiligheid

Als uw melding betrekking heeft op het gebied van sociale veiligheid, kunt u hiervoor ook terecht bij een vertrouwensinspecteur.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan (digitaal) pesten, discriminatie, geweld en seksuele intimidatie. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Vertrouwensinspecteurs'.

Telefoon: Vertrouwensinspecteurs: 0900 111 3 111 (lokaal tarief)

Meldingen en klachten over de inspectie

Om klachten zo goed mogelijk te kunnen behandelen hebben we een klachtenprocedure ingericht. Lees hierover meer op de pagina 'Klachten over Inspectie van het Onderwijs'.