Contactinformatie voor ouders en andere belangstellenden

Ouders, leerlingen, studenten en andere belangstellenden kunnen bij ons terecht met meldingen van onwenselijke situaties en klachten over de kwaliteit van het onderwijs of klachten over de inspectie zelf. Antwoord op algemene vragen over onderwijs (regels en wetten)  vindt u via de website en het telefonisch loket van Rijksoverheid.

Vragen

Wilt u een inspectierapport over de kwaliteit van een school of bestuur bekijken? Dat kan via Zoek Scholen, een website van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u een vraag over bijvoorbeeld onderwijstijd, schorsen, examens en schooladviezen? Publieksvriendelijke informatie over deze onderwerpen vindt u op Rijksoverheid.nl. Op  Onderwijsinspectie.nl vindt u vooral informatie gericht op schoolbesturen en andere onderwijsmedewerkers. 

Telefoon: Informatie Rijksoverheid: 1400

Liever mailen of via WhatsApp? Bekijk alle andere contactmogelijkheden van Rijksoverheid

Meldingen en klachten kwaliteit onderwijs

Heeft zich op een school of onderwijsinstelling een situatie voorgedaan waar u zich zorgen over maakt of waar u uw vraagtekens bij plaatst? Dan kunt u hier melding van maken. Alle informatie over klachtenmeldingen en -procedures per onderwijssector vindt u op de pagina 'Klachten over scholen en onderwijsinstellingen'

Telefoon:

Loket Onderwijsinspectie: 088-669 60 60 (maandag tot vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur)

Mail:

Contactformulier

Meldingen en klachten over sociale veiligheid

Als uw melding betrekking heeft op het gebied van sociale veiligheid, kunt u hiervoor ook terecht bij een vertrouwensinspecteur.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan (digitaal) pesten, discriminatie, geweld en seksuele intimidatie. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Vertrouwensinspecteurs'.

Telefoon: Vertrouwensinspecteurs: 0900 111 3 111 (lokaal tarief)

Meldingen en klachten over de inspectie

Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen, stuurt u uw klacht naar de inspecteur-generaal van het Onderwijs. Het document moet een omschrijving van uw klacht bevatten, uw naam en adres, de datum waarop u het document verstuurt en uw handtekening.  Vervolgens stuurt u uw klacht naar:

Inspectie van het Onderwijs
t.a.v. De Inspecteur-generaal van het Onderwijs 
Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Meer informatie over de klachtenprocedure leest u op de pagina 'Klachten over Inspectie van het Onderwijs'.