Contactinformatie voor pers en media

Journalisten kunnen contact opnemen met een woordvoerder van de Inspectie van het Onderwijs. Ouders, leerlingen en schoolbesturen kunnen vragen stellen via het contactformulier.

Woordvoerder bart van de berg

Vragen over kinderopvang, primair onderwijs en speciaal onderwijs

Woordvoerder Bart van den Berg

Bereikbaar op alle werkdagen behalve vrijdag.

Woordvoerder daan jansen

Vragen over voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs

Woordvoerder Daan Jansen

Bereikbaar op alle werkdagen behalve dinsdag.

Buiten kantooruren is er voor dringende persvragen een woordvoerder bereikbaar via 088–669 62 49.

Inspectieleiding

Lees meer over over Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang.

Op welke manieren kunt u de inspectie volgen?