Contactinformatie voor schoolbesturen, scholen en gemeenten

Besturen, schoolleiders, gemeenten en andere onderwijsmedewerkers kunnen bij ons terecht met vragen en opmerkingen over het toezicht, meldingen van onwenselijke situaties en klachten over de kwaliteit van het onderwijs of klachten over de inspectie zelf.

Vragen en opmerkingen

Heeft u een vraag over schoolbezoeken, -gesprekken, oordelen, rapporten of sancties? Bekijk dan eerst of uw vraag beantwoord wordt op de pagina 'Hoe werkt het toezicht?'. Kunt u het antwoord niet vinden, neem dan contact met ons op. 

Vragen over inloggen Internet Schooldossier

Om te kunnen inloggen in het Internet Schooldossier (ISD), heeft u een ISD-account nodig dat is verstrekt door de ISD-beheerder van uw organisatie. Heeft u een vraag over uw ISD-account, neem dan contact op met uw ISD-beheerder. Heeft u een vraag over het gebruik van het ISD, neem dan contact met ons op.

Telefoon:

  • Loket Onderwijsinspectie: 088-669 60 60 (maandag tot vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur)
  • Receptie hoofdkantoor: 088-669 60 00 (maandag tot vrijdag bereikbaar van 8.00 uur tot 17.30 uur)

Mail:

Meldingen en klachten kwaliteit onderwijs

Heeft zich op een school of onderwijsinstelling een situatie voorgedaan waar u zich zorgen over maakt of waar u uw vraagtekens bij plaatst? Dan kunt u hier melding van maken. Alle informatie over klachtenmeldingen en -procedures per onderwijssector vindt u op de pagina 'Klachten over scholen en onderwijsinstellingen'

Telefoon:

  • Loket Onderwijsinspectie: 088-669 60 60 (maandag tot vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur)

Mail:

Meldingen en klachten over sociale veiligheid

Als uw melding betrekking heeft op het gebied van sociale veiligheid, kunt u hiervoor ook terecht bij een vertrouwensinspecteur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (digitaal) pesten, discriminatie, geweld en seksueel misbruik, Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Vertrouwensinspecteurs'.

Telefoon:

  • Vertrouwensinspecteurs: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

Meldingen en klachten over de inspectie

Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen, stuurt u uw klacht naar de inspecteur-generaal van het Onderwijs. Het document moet een omschrijving van uw klacht bevatten, uw naam en adres, de datum waarop u het document verstuurt en uw handtekening.  Vervolgens stuurt u uw klacht naar:

Inspectie van het Onderwijs
t.a.v. De Inspecteur-generaal van het Onderwijs 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht

Meer informatie over de klachtenprocedure leest u op de pagina 'Klachten over Inspectie van het Onderwijs'.