Contactinformatie voor schoolbesturen, scholen en gemeenten

Besturen, schoolleiders, gemeenten en andere onderwijsmedewerkers kunnen bij ons terecht met vragen en opmerkingen over het toezicht, meldingen van onwenselijke situaties en klachten over de kwaliteit van het onderwijs of klachten over de inspectie zelf.

Vragen en opmerkingen

Heeft u een vraag over schoolbezoeken, -gesprekken, oordelen, rapporten of sancties? Bekijk dan eerst of uw vraag beantwoord wordt op de pagina 'Hoe werkt het toezicht?'. Kunt u het antwoord niet vinden, neem dan contact met ons op. 

Vragen over inloggen Internet Schooldossier

Om te kunnen inloggen in het Internet Schooldossier (ISD), heeft u een ISD-account nodig dat is verstrekt door de ISD-beheerder van uw organisatie. Heeft u een vraag over uw ISD-account, neem dan contact op met uw ISD-beheerder. Heeft u een vraag over het gebruik van het ISD, neem dan contact met ons op.

Telefoon:

Loket Onderwijsinspectie: 088-669 60 60 (iedere werkdag van 9.00 tot 12.30 uur bereikbaar)

Vanwege de zomervakantie is onze telefoonlijn momenteel beperkt geopend tot 12.30 uur. Vanaf 23 augustus zijn wij weer de hele dag bereikbaar, van 9.00 tot 16.30 uur.

Mail:

Contactformulier

Meldingen en klachten kwaliteit onderwijs

Heeft zich op een school of onderwijsinstelling een situatie voorgedaan waar u zich zorgen over maakt of waar u uw vraagtekens bij plaatst? Dan kunt u hier melding van maken. Alle informatie over klachtenmeldingen en -procedures per onderwijssector vindt u op de pagina 'Klachten over scholen en onderwijsinstellingen'

Telefoon:

Loket Onderwijsinspectie: 088-669 60 60 (iedere werkdag van 9.00 tot 12.30 uur bereikbaar)

Vanwege de zomervakantie is onze telefoonlijn momenteel beperkt geopend tot 12.30 uur. Vanaf 23 augustus zijn wij weer de hele dag bereikbaar, van 9.00 tot 16.30 uur.

Mail:

Contactformulier

Meldingen en klachten over sociale veiligheid

Als uw melding betrekking heeft op het gebied van sociale veiligheid, kunt u hiervoor ook terecht bij een vertrouwensinspecteur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (digitaal) pesten, discriminatie, geweld en seksueel misbruik, Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Vertrouwensinspecteurs'.

Telefoon:

  • Vertrouwensinspecteurs: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

Meldingen en klachten over de inspectie

Om klachten zo goed mogelijk te kunnen behandelen hebben we een klachtenprocedure ingericht. Lees hierover meer op de pagina 'Klachten over Inspectie van het Onderwijs'.