Weer beginnen

Weblogs

Terwijl in regio Noord de kampeerders nog wat bezorgd naar de bewolkte hemel keken, dromden in Zuid de leerlingen alweer op het schoolplein bij elkaar. De vakantie in ons land loopt immers gespreid ten einde. In fasen begint in Nederland weer een nieuw school-, cursus- of academisch jaar.

Overtoerisme

Die eerste werkweek in het nieuwe schooljaar, vlak voor de leerlingen weer terugkomen, is voor veel leraren en schoolleiders de week van de voorbereiding. Met soms nog even ruimte voor een speciale activiteit. Dat geldt ook wel voor ons. Zo zat ikzelf op een augustusochtend in een Hilversumse radiostudio. In het NPO-Radio1-programma Spraakmakers werd namelijk gesproken over vakantiespreiding. En de vraag was daarbij ook waarom we in Nederland niet wat flexibeler omgaan met onderwijstijd. Een deskundige uit de toeristenbranche gaf bijvoorbeeld aan dat het zou helpen tegen het ‘overtoerisme’, bijvoorbeeld om de pieken in de Efteling en Giethoorn te kunnen helpen vermijden. Elke sector zijn eigen problemen, zo bleek.

Wat hebben leerlingen er aan

Er hebben in de afgelopen jaren 12 scholen experimenten gedaan met flexibele onderwijstijd, vanuit verschillende overwegingen en met verschillende invulling. Want flexibele onderwijstijd gaat lang niet alleen over vakanties, maar ook over de dag- en de weekindeling. En wij als inspectie hebben er vorig jaar onderzoek naar gedaan. Onze conclusie: het flexibiliseren van de onderwijstijd heeft direct gevolgen voor de totale organisatie van een school. Daar moet je niet lichtzinnig over denken, want het blijkt heel veel te vragen van de school en van de inzet van het lerarenteam. En je hebt extra leraren nodig om het te realiseren. Je moet er immers voor zorgen dat je iedere individuele leerling goed in z’n ontwikkeling kan blijven volgen én het onderwijs daarop kan blijven aanpassen. Dat is waar wij naar kijken: wat hebben de leerlingen er aan – in dit geval: aan die flexibilisering van de onderwijstijd.

Het werkt alleen, zo zei ik in het radiogesprek, als het hele lerarenteam en ouders erachter staan. Want ook in scholen met gebruikelijke onderwijstijden hebben leraren en schoolleiders al een grote opgave in het bieden van goed onderwijs voor al hun leerlingen.

Voldoende leraren

De afsluitende vraag van de interviewer was: heeft de inspectie nog bepaalde aandachtspunten komend schooljaar? Welnu, een belangrijk aandachtspunt voor het hele onderwijs en dus ook voor ons is: lukt het scholen voldoende leraren voor de klas te krijgen? Wij houden de vinger aan de pols, en zeker in de grote steden zien we dat schoolleiders enorm worstelen om de formatie compleet te krijgen. Onze taak is naar de kwaliteit te kijken - kinderen moeten goed onderwijs krijgen. En we houden contact met die schoolleiders die het er lastig mee hebben. Want als de kwaliteit echt niet afdoende is, dan kan het zo zijn dat scholen het met andere scholen samen moet gaan regelen. En dan kijken wij mee of de gekozen oplossing goed is voor de onderwijskwaliteit en voor de leerlingen.

Mooi schooljaar

Begin september, dan is de zomervakantie voor iedereen voorbij. Alle leerlingen staan ’s ochtends weer op het schoolplein, met het schooljaar 2019/2020 voor zich. En het wordt dus weer een spannend, maar vast ook weer een heel mooi schooljaar. Daar wens ik iedereen weer veel succes en plezier mee.

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Monique Vogelzang

Inspecteur-generaal van het Onderwijs