Weblog: Stoeien op school

Weblogs

Leerlingen rollend en stoeiend over de grond tijdens een les? En dat de inspectie zo’n les ‘goed’ vindt? Kan dat wel? Ja, dat kan!

Bijzonder verzoek

Ongeveer een jaar geleden stapte ik om 8:00 uur ’s ochtends SBO De Driemaster binnen voor een onderzoek. Na de kennismaking met het team en het eerste rondje koffie en thee, nam ik het rooster van de dag door. Al snel kwam er een vraag van één van de teamleden. Deze dag stond er, zoals altijd die dag, gym ingeroosterd voor een behoorlijk aantal groepen. De vraag was of het ook goed was om een gymles te observeren naast de lessen taal, rekenen en spelling. Of was dat niet de bedoeling?

Gymlessen

Eigenlijk observeer ik bijna nooit gymlessen tijdens een onderzoek, dus mijn interesse was gewekt. “Waarom willen jullie dat zo graag?” vroeg ik dan ook direct. Het antwoord was kort en helder: “Omdat we de kinderen tijdens die lessen meer leren dan alleen bewegen. En de gymlessen leveren ons veel bruikbare informatie op, die we weer gebruiken bij alle andere lessen. Wij vinden gym als school heel belangrijk en dat willen we graag laten zien!”

Dat was een helder verhaal. Ja, natuurlijk gaan we vandaag ook een gymles bekijken! Stiekem wilde ik dat gymlokaal graag in. Als ik iets mis sinds ik zelf geen les meer geef, dan zijn het wel de gymlessen die ik altijd met veel plezier gaf.

Waarom gym zo belangrijk is

Al snel snapte ik waarom deze school vanochtend die vraag aan mij stelde. Tijdens de gymlessen deden en leerden de kinderen inderdaad meer dan allerlei bewegingsvormen. Terwijl de jongens en meisjes al stoeiend (in judopak!) over de verschillende matten rolden, legden de (vak)leerkracht en de directeur van de school mij bevlogen uit waarom gym zo ontzettend belangrijk is binnen het totale aanbod op SBO De Driemaster. Naast het aanbieden van verschillende bewegingsvormen staat vooral het leren van sociale vaardigheden centraal.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Op deze school delen de vakleerkracht en groepsleerkrachten  regelmatig hun ervaringen en bevindingen met elkaar. Daardoor is de gymles een verlengde van activiteiten in andere lessen. Er wordt hier af en toe zelfs gerekend tijdens de gymlessen!

De vakleerkracht is ook ‘kartrekker’ van de werkgroep sociaal-emotionele ontwikkeling en heeft daarnaast een groot aandeel gehad in de herinrichting van het schoolplein. Het schoolplein heeft nu ook een ruimte waar kinderen veilig met elkaar kunnen stoeien.

Peilingsonderzoek Bewegingsonderwijs

Dat ik inging op dit verzoek van de school had zeker ook te maken met mijn betrokkenheid als inspecteur bij het Peilingsonderzoek Bewegingsonderwijs. Met dit peilingsonderzoek laten we zien hoe het aanbod van bewegingsonderwijs eruitziet op scholen voor (speciaal) basisonderwijs. Ook brengt dit onderzoek de bewegingsvaardigheden, de houding tegenover bewegingsonderwijs en de bewegingsachtergrond in beeld van Nederlandse leerlingen in het laatste leerjaar. Op 20 april 2018 presenteren wij de resultaten van dit peilingsonderzoek.

Eigen ambities van de school

Als inspectie zijn we graag partner bij gesprekken over het onderwijs, dus ook het bewegingsonderwijs. Het nieuwe onderzoekskader geeft bij zo’n gesprek meer ruimte om juist ook de ambities voor inhoudsgebieden als bewegingsonderwijs te bespreken.

Wil je laten zien met hoeveel plezier en inzet je leerlingen bewegen in de gymles? Nodig ons uit om dit te ervaren en vertel waarom we juist deze lessen moeten bekijken bij jullie op school.

Rollebollende leerlingen tijdens de les? Het kan echt de moeite zijn waard om zoiets te laten zien en het verhaal erachter te vertellen. Ik ben voor!

Manon de Haas

Foto Manon de Haas

Manon de Haas werkt sinds 7 jaar bij de inspectie als onderwijsinspecteur PO/VVE. Ze heeft een groot onderwijshart. Thuis volgt zij betrokken, maar met gepaste afstand, de schoolloopbaan van haar twee kinderen. Ook luistert zij graag naar de verhalen van haar man, die les geeft in het VMBO. In haar werk geeft vooral de actieve dialoog met het onderwijsveld haar veel energie. Oh ja, ze leest ook graag boeken en winkelt graag!

Reactiemogelijkheid gesloten

U kunt geen reactie meer plaatsen.

Reacties

  • Een jaar terug ben ik voor het eerst sinds de 35 jaar dat ik les geef onverwachts bezocht door de schoolinspectie. Ook al was dat even slikken voor mij, want "doe ik het wel goed" in de ogen van de inspectie, ik denk dat dit heel belangrijk is dat de inspectie ook daar komt kijken. Het belang van bewegen EN de controle of dit wel op een goede manier gedaan wordt (niet alleen maar spelletjes) komen zo in de picture. Ga zo door!

    Van: T. de Wit | 23-04-2018, 08:06