Omgaan met het lerarentekort

Weblogs

Er zijn van die momenten dat alles bij elkaar lijkt te komen. Enige tijd geleden ben ik als inspecteur gevraagd om mee te werken in een projectgroep lerarentekort. Het doel van deze projectgroep is om manieren te vinden om in te spelen op de te verwachten structurele tekorten aan leraren. Naar aanleiding van mijn deelname aan deze projectgroep ben ik ook gevraagd om voor de sector primair onderwijs mee te denken over hoe we om moeten gaan met het invallerstekort dat overal de kop opsteekt.

Ongelukkige samenloop

Dat er een tekort is aan invallers, dat nu samenvalt met een griepgolf in Nederland, ondervind ik thuis aan den lijve. De griep blijft mij gelukkig nog bespaard, maar op de school van mijn jongste dochter werd er een klas naar huis gestuurd, omdat de school ondanks vele inspanningen geen leerkracht kon vinden. De school laat weten dat de vervangerspool al een tijdje droog staat en dat ze nu ook niet meer weten hoe ze het anders op moeten lossen. Mijn andere dochter, die VWO doet,  komt regelmatig vroeg thuis, omdat er uren uitvallen vanwege zieke leraren. Op de school waar mijn vrouw voor de klas staat, is in dezelfde week meer dan de helft van het personeel ziek. Ik hoor dat ze daar de onderwijsassistente voor de klas zetten om de kinderen niet naar huis hoeven te sturen. En tot slot: de school waar ik op dat moment onderzoek doe, heeft een groep moeten verdelen, omdat er geen invaller beschikbaar was. Het verzoek van de school was of ik er bij mijn observaties rekening mee wilde houden dat er in elke groep enkele leerlingen extra zaten.

Golfbeweging van tekorten en overschotten

Wanneer ik me verdiep in de cijfers, dan gaan die mijn voorstellingsvermogen te boven. Inmiddels ben ik met mijn jarenlange ervaring in het onderwijs de golfbewegingen van overschotten en tekorten wel gewend. Maar ik begrijp dat alle maatregelen die ooit zijn genomen om weerstand te bieden aan dit laagtepunt van de golf nu niet voldoende zijn om het tekort op te heffen. En wanneer ik de website bekijk waar scholen melden hoe ze omgaan met klassen van zieke leerkrachten, dan maak ik me grote zorgen. Hoe kunnen we kwalitatief goed onderwijs blijven bieden als er onvoldoende mensen zijn die les kunnen geven?

Verschillen in regio’s en scholen

Wat mij in de praktijk opvalt, is dat het tekort niet overal even groot is. Ik heb het idee dat het regionaal gebonden is. Het valt me ook op dat goede scholen over het algemeen minder moeite hebben om weerstand te bieden aan tekorten. Het lijkt zelfs zo te zijn dat daar minder ziekteverzuim voorkomt, dus dat er ook minder invallers nodig zijn. Ook op scholen die hun onderwijs anders organiseren, zoals bijvoorbeeld slimfit- of TOM-scholen, lijken tekorten minder groot te zijn. Wel hoor ik daar wel eens zeggen dat het juist lastig is om invallers te vinden die binnen ‘hun’ concept passen.

Hoe houden we de kwaliteit van het onderwijs op orde?

Als projectgroep lerarentekort van de inspectie zijn we op zoek naar scholen en schoolbesturen die een manier gevonden hebben om weerstand te bieden aan tekorten zodat de kwaliteit van het onderwijs op orde blijft. Wellicht kunnen anderen daarvan leren. Binnenkort organiseren we een bijeenkomst voor uitwisseling van ideeën. Samen hebben we namelijk meer denkkracht en komen we misschien tot oplossingen. Wellicht kunnen we zo voorkomen dat  we allemaal in dezelfde valkuil stappen.  Kent u ‘good practices’ of schoolbesturen die op effectieve manieren werken aan een lerarentekort of invalproblemen? Laat het ons weten via het contactformulier!

M@rk Oortwijn

Foto Mark Oortwijn
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Een groot deel van het leven van M@rk is onderwijs. Al sinds zijn kleutertijd bezoekt hij scholen, met diverse petten op. Thuis vult onderwijs ook een groot deel van de tijd. Zijn vrouw staat voor de klas en zijn drie kinderen volgen onderwijs op verschillende scholen. Als hobby schrijft M@rk over onderwijs, zoals in deze blog.

Reactiemogelijkheid gesloten

U kunt geen reactie meer plaatsen.

Reacties

  • Zie reactie op LinkedIn bij Yvonne Van den Bosch, Senior medewerker werkzaam voor de Arbocatalogus PO.

    Reactie Denis Vijgen,
    Mag ik een kleine bijdrage leveren door aandacht te vragen voor de ca 10.000 werkloze medewerkers uit het PO die in de ‘kaartenbak’ van het Participatiefonds zitten.

    Van: Denis Vijgen | 08-03-2018, 22:32