Weblog: Een gesprek over verwarring en gewenst inzicht

Weblogs

Afgelopen zaterdagavond zat ik aan tafel bij het consumentenprogramma Kassa. Het onderwerp was Excellente Scholen. Of het niet verwarrend was voor ouders dat het predicaat Excellente School doet vermoeden dat de hele school excellent is terwijl dat niet zo is? En of zo'n predicaat geen oneerlijke concurrentie voor andere scholen betekent, want ook andere scholen konden toch goed zijn?

Natuurlijk is het nooit goed als er verwarring ontstaat over het werk dat wij uitvoeren. Het moet voor ouders en leerlingen duidelijk zijn dat een Excellente School een school is die over de volle breedte goede onderwijskwaliteit biedt (dus duidelijk boven de basisnorm) en daarnaast uitblinkt in een of meerdere profielen. We gaan er daarom voor zorgen dat scholen deze informatie duidelijker op hun websites gaan vermelden. Overigens kunnen ouders nu al alle informatie hierover op de website van de inspectie vinden.

Achteraf verbaasde mij het meest dat het gesprek juist ging over scholen waarover we eigenlijk het meeste weten en waarover ook de meeste informatie beschikbaar is. Het zijn immers scholen die vrijwillig in hun keuken laten kijken en daarover rapporteren. Scholen die meedoen aan een traject Excellente School om het beste uit zichzelf te halen - en niet om beter te zijn dan de rest. Uit elke evaluatie blijkt ook steeds weer dat er geen sprake is van grote concurrentie-effecten. Het enige effect dat we zien, is dat er iets meer leerlingen met een zorgbehoefte worden aangemeld bij een excellente school. Deze leerlingen komen daarmee goed terecht.

Zou het gesprek dus eigenlijk niet moeten gaan over de informatie die ouders en leerlingen nodig hebben van alle scholen in Nederland?

De meeste scholen voldoen tegenwoordig aan de basiskwaliteit. Dat is goed nieuws. Maar we weten ook dat de norm voor deze basiskwaliteit laag ligt. En dat er boven deze basiskwaliteit grote kwaliteitsverschillen tussen scholen bestaan. Soms te grote kwaliteitsverschillen. Daarnaast weten we dat de gemiddelde website van een school wel een beeld geeft over wat een school aanbiedt, maar aan ouders zelden een beeld geeft over welke resultaten nu echt worden behaald, bijvoorbeeld op het gebied van leerresultaten, schoolklimaat, kwaliteitszorg of personeelsbeleid. We weten ook dat de website Scholen op de Kaart maar heel beperkt inzicht biedt in deze informatie en dat die ook matig wordt bijgehouden. Ook de jaarverslagen van schoolbesturen zouden beleidsrijker en inzichtelijker kunnen zijn, als ze al openbaar zijn. En eigen sectorale keurmerken zijn niet beschikbaar.

Elke leerling in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Om tot dat goede onderwijs te komen zullen we allemaal vanuit onze eigen rol moeten blijven werken aan het continue verbeteren van deze kwaliteit. Het traject Excellente School is een instrument dat scholen de mogelijkheid biedt om aan deze kwaliteitsverbetering te werken, goed onderwijs zichtbaar te maken en inspiratie te bieden voor andere scholen. Afschaffen leidt niet tot minder verwarring bij ouders en leerlingen. Het leidt over de volle breedte tot minder inzicht in de kwaliteit van ons onderwijs.

Monique Vogelzang
Inspecteur-generaal van het Onderwijs

Reactiemogelijkheid gesloten

U kunt geen reactie meer plaatsen.

Reacties

 • Goed, helder verhaal. Werk aan de winkel voor de schoolbesturen.

  Van: Anko Tijman | 20-03-2018, 07:56

 • Beste Monique,
  Wat mij opvalt is dat je opmerkt dat de norm voor basiskwaliteit laag is. Dat vind ik vreemd en zeker als dat door de inspectie wordt gezegd. Waarom wordt daar dan niets aan gedaan? Of heeft dat te maken met de nieuwe inzichten over de rol van de inspectie, te weten dat deze vooral moet toezien op de naleving van wettelijke voorschriften? En dat de inspectie zich verder niet bezig moet houden met de wijze waarop de scholen inhoud geven aan het onderwijs?

  Ik ben het helemaal met je eens dat besturen zich openbaar moeten verantwoorden over de resultaten en de onderwijskwaliteit en ook over het feit dat scholen dat vaak nog veel beter kunnen doen. Maar dat zou dan in de volle breedte van het onderwijs moeten gebeuren en niet slechts bij een beperkte groep excellente scholen.
  Kortom; laten we stoppen met het labellen van scholen. Laat de inspectie zorgen dat besturen een spiegel voorgehouden krijgen en werken aan voortdurende verbetering en publieke verantwoording. Maar dan in de volle breedte. Ik wil graag streven naar welke vorm van excellentie dan ook, maar ik hoef geen bordje op de deur.

  Van: Hans van der Vlugt, bestuurder Haagsche Schoolvereeniging | 19-03-2018, 22:05

 • Wat onderbelicht blijft is de positieve energie die er vrijkomt in een traject naar eerst ‘Goed’ en daarna ‘Excellent’ bij zowel alle mederwerkers als bij leerlingen en ouders. Men is trots op de school en dat sentiment over het VMBO is wel eens anders. Het motiveert alleen maar om het beste onderwijs te blijven bieden. Tot slot: we kregen het predicaat niet omdat we leuke sportklassen aanbieden (doen we ook) maar omdat we Opbrengstgericht werken combineren met Handelingsgericht Werken met mooie resultaten. Wij van @sgdeoverlaat zijn trots.

  Van: Otto Dooijes | 19-03-2018, 16:35

 • Excellente scholen zetten zichzelf en uw kind onder extra druk. Wilt U dat?

  Van: Frans van den Berge | 19-03-2018, 16:27