Verklein de tweedeling

Weblogs

De inspectie signaleerde kansenongelijkheid voor kinderen in het onderwijs, deze kansenongelijkheid is één van de oorzaken van een mogelijke tweedeling in de maatschappij. Helaas moet ik bekennen dat ik mee heb gewerkt aan het vergroten van deze tweedeling. Naast inspecteur ben ik namelijk ook ouder. Als hoogopgeleide ouder kan ik mijn kind echt helpen om soepeler door zijn schoolloopbaan te manoeuvreren. Dat vind ik best confronterend.

Wie leest er een examenregeling?

Toen mijn zoon op zijn school van plagiaat werd beschuldigd en een “1” kreeg, heb ik de regeling van de school er maar eens op nageslagen. Dat had de school zelf niet zo goed gedaan, dus op procedurele gronden kon de “1” ongegrond worden verklaard. Overigens vond ik de beschuldiging als volstrekt objectieve ouder natuurlijk ook onterecht.

Het is slordig en het voelt beschamend dat ik als ingewijde ouder zo’n fout van de school ontdek. Je zou haast een cursus ‘zelfredzaamheid op school’ aan ouders aanbieden.

Foto Gerard Zandbergen
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Hoe wordt een student zelfredzaam?

Op onderzoek bij een school kwam ik met mijn collega een opleiding tegen met globaal twee soorten studenten: zelfstandige & zelfredzame studenten en de minder zelfredzame studenten. De school verwachtte van beide groepen hetzelfde. Daar hebben we een onvoldoende gegeven: je mag van een student immers best verwachten dat hij de school als zelfstandig burger verlaat, maar dan moet je hem wel op die weg begeleiden. Je mag niet verwachten dat een student in het mbo geheel zelfredzaam de opleiding betreedt.

Tweedeling vergroten we soms zelf

Mijn eigen ervaring is dat ik mijn zoon kon helpen waar een andere ouder dat misschien niet had gekund. De volgende keer hebben mijn zoon en ik daar meer zelfvertrouwen in, die andere ouder (en kind) niet. Zo groeit de tweedeling.

Bij de school die ik bezocht kunnen de zelfstandige studenten goed omgaan met beperkte informatie en onuitgesproken verwachtingen; zij groeien in zelfvertrouwen. De minder zelfredzame studenten raken de weg (en de kluts) kwijt, waardoor hun beoogde zelfstandigheid verder uit zicht raakt. Zo groeit de tweedeling.

Verklein de tweedeling

Kun je als docent of directeur die tweedeling eigenlijk wel verkleinen? Hoort dat wel tot je taak als school? We hebben ooit voor de school van mijn zoon gekozen, omdat deze school een geheel eigen beleid voert. Dat spreekt mij als ouder zeer aan.  Dat doet me denken aan het nieuwe toezicht van de inspectie. Daarin is ruimte voor ‘eigen aspecten van kwaliteit’. We zoeken naar aanvullend beleid dat een school voert. Aanvullende inspanningen, bovenop de wettelijke eisen. Wat een mooie kans om iets te doen tegen de kansenongelijkheid!

Gerard Zandbergen

Gerard Zandbergen is zijn onderwijscarrière begonnen bij Centrum Vakopleiding en is via de basiseducatie in het mbo-onderwijs terecht gekomen. Als laatste als opleidingsmanager. Sinds 2014 werkt hij als inspecteur mbo bij de Inspectie van het onderwijs. Gerard woont met zijn vrouw en twee (bijna) volwassen kinderen in Amsterdam.