Tijdelijk toegevoegde experts

Weblogs

“Al geruime tijd voordat de inspectie langs zou komen, sprak onze directeur ons erop aan dat we onze administratie in orde moesten maken. Natuurlijk deden we dat braaf. Vervolgens kwam de inspecteur langs en vroeg niet naar mijn administratie. Had ik het daarom helemaal in orde gemaakt?”
Leraar primair onderwijs

Francien Berndsen en Saskia Leijten
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs
Francien Berndsen en Saskia Leijten

Dat moet toch van de inspectie?

O jee, dachten we afgelopen woensdag toen we dit een leraar hoorden zeggen. Natuurlijk weten we dat dit soort beelden leven, maar het is altijd weer confronterend als je hoort dat administratie bijgehouden wordt omdat dit van de inspectie zou moeten. Van ons moet het niet. We verwachten alleen van scholen dat ze iets bijhouden, omdat ze er zélf wat aan hebben. We proberen al geruime tijd om dit soort beelden de wereld uit te helpen, maar het blijft een hardnekkig probleem.

Waar we wel naar kijken

Een van de manieren om ervoor te zorgen dat docenten weten dat we geen overbodige administratie verwachten, is leraren en schoolleiders laten zien waar we wél naar kijken. Zo nemen inspecteurs veelal leraren, intern begeleiders of directeuren uit de school mee tijdens een klassenbezoek. We kijken samen naar de kwaliteit van de lessen. Het is onze verwachting dat leraren veel kunnen leren van onze blik als toezichthouder en ook van hoe er op andere scholen wordt lesgegeven. De inspectie zelf kan ook veel leren van leraren, zeker van leraren met specifieke expertise die we zelf niet of minder hebben.

Daarom stapte er afgelopen woensdag een groep zeer enthousiaste leraren ons pand binnen. Ze gaan met ons meewerken in de rol van zogenaamde Tijdelijk Toegevoegde Expert (TTE). Een tijdelijk toegevoegde expert is een leraar of andere specialist uit de onderwijspraktijk die zijn/haar expertise inzet tijdens een themaonderzoek. Dit gebeurt onder leiding van een inspecteur en altijd op een andere school of instelling dan waar de tijdelijk toegevoegde expert werkzaam is. Tot de zomer experimenteert de inspectie met de TTE’s en daarna kijken we of het zinvol is voor leraren en voor de inspectie om hier een vervolg aan te geven.

De eerste onderzoeken zijn gepland

De TTE’s werden woensdag ondergedompeld in de missie van de inspectie, ons toezicht en hoe de inspectie georganiseerd is. Vervolgens spraken we do’s & don’ts af over hoe je je opstelt voorafgaand aan en tijdens een onderzoek. Onder genot van een bord bami trokken de betrokken inspecteurs en TTE’s hun agenda en maakten afspraken. Er is een aantal themaonderzoeken waar TTE’s mee kunnen gaan. Zo gaan er leraren met expertise van passend onderwijs mee met onderzoeken bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gaat er een mbo-docent entreeopleidingen meewerken aan de ontwikkeling van het themaonderzoek naar entreeopleidingen. Daarnaast zijn er basisschoolleraren die meekijken naar het onderwijs aan het jonge kind en begrijpend lezen. Sommige leraren lopen mee bij een onderzoek naar de examens in het VSO. Ook zijn er experts die meegaan met onderzoeken bij scholen die eerste opvang anderstaligen aanbieden. Alle betrokken leraren en inspecteurs gaan zeer enthousiast van start en zijn benieuwd naar het verloop van dit mooie experiment!

Bent u zelf leraar en wilt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen? Mail dan uw contactgegevens naar tte@owinsp.nl

Saskia Leijten en Francien Berndsen

Saskia Leijten is projectleider van het project Tijdelijk Toegevoegde Experts en Francien Berndsen zal als onderzoeker de evaluatie van het project uitvoeren.

Reactiemogelijkheid gesloten

U kunt geen reactie meer plaatsen.

Reacties

  • Wat een ontzettend goed idee! Inderdaad leerzaam voor school en inspectie. Ook OCW ambtenaren zouden mee moeten voor effect beleid in praktijk

    Van: Cor de Ruiter | 19-05-2017, 19:02